Achizitii publice

Achizitie Servicii vidanjare DGASPC Gorj în data de 30.09.2020, ora 09:00

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze: Servicii vidanjare DGASPC
Gorj în data de 30.09.2020, ora 09:00, conform anunț SEAP
ADV1171892/24.09.2020.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată
pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice”- „Achiziții
publice” și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 30.09.2020, ora 09:00
inclusiv, sub denumirea ” „Servicii vidanjare DGASPC Gorj”
Valoarea estimată totală : 16.707,00 lei fără TVA, pentru perioada
01.10.2020-31.12.2020 și valoarea suplimentară : 18.471,00 lei fără TVA,
pentru perioada 01.01.2021-30.04.2021.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749071817.

Descarca documentatie