Achizitii publice

Erată la anunț Achizitie – „Legume şi fructe pentru perioada noiembrie – decembrie 2020”, cod CPV„03220000-9” postat pe data de 21.10.2020

Anexa nr. 1 la Formular nr. 2 – la nr. crt. 19 – pere – CSCCD Novaci –
cantitatea este 0 (zero)