Comunicate de presa

Comunicat de presa -PROIECTUL ”Șanse pe piața forței de muncă pentru tinerii cu dizabilități instituționalizați”

PROIECTUL ”Șanse pe piața forței de muncă pentru tinerii cu dizabilități instituționalizați”

Asociaţia „INIMI DE GORJENI” demarează proiectul ,,Șanse pe piața forței de muncă pentru tinerii cu dizabilități instituționalizați”, prin care 15 tineri cu dizabilități instituționalizați din Târgu-Jiu vor urma cursuri de calificare profesională, iar alți 30 vor urma cursuri de educație financiară și prim-ajutor. Programul este finanțat cu ajutorul unui grant Raiffeisen Comunități.
Proiectul demarează în data de 20 noiembrie 2020, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, printr-un curs de acordare prim – ajutor oferit de către Crucea Roșie – Filiala Gorj tinerilor cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Târgu-Jiu.
Proiectul: ,,Șanse pe piața forței de muncă pentru tinerii cu dizabilități instituționalizați” este un proiect educațional și face parte dintr-un lung șir de activități finanțate prin accesarea celor trei sectoare (educație, asistență socială, sănătate). Actualul proiect, în valoare totală de 57.540 lei, este finanțat cu suma de 45.800 lei (80%) de către RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA, prin programul de granturi RAIFFEISEN COMUNITĂȚI și 11.740 lei (20%) de către Asociaţia „INIMI DE GORJENI”.
Obiectivele proiectului sunt:
beneficiari direcți
– calificarea/recalificare a minim 15 tineri cu dizabilități instituționalizați;
– instruirea a 50 de specialiști în domeniul consilierii vocaționale;
– formarea de abilități la 30 de tineri instituționalizați prin cursuri de educație financiară și acordare prim-ajutor.
beneficiari indirecți
– circa 200 de copii și tineri vor beneficia de consiliere vocațională, urmare a instruirii celor 50 de specialiști (asistenți sociali, psiologi, educatori, instructori de educație, inspectori de specialitate etc.)
Durata de implementare a proiectului este de 8 luni și va cuprinde următoarele etape: selecția tinerilor cu dizabilități și a specialiștilor; selecția furnizorilor de formare; achiziția a minim 15 tablete pentru instruirea specialiștilor și tinerilor; desfășurarea cursurilor de calificare/recalificare; desfășurarea cursurilor de instruire consiliere vocațională; achiziție suport/materiale cursuri de calificare/recalificare; dezvoltare de competențe prin educație financiară; dezvoltare de competențe prin cursuri de acordare prim-ajutor; finalizare proiect, raport de activitate, comunicare rezultate.
Parteneri în cadrul proiectului sunt:
Asociația Crucea Roșie – va livra sesiunile de instruire în acordarea primului-ajutor.
Asociația Lindefeld se va ocupa de instuirea specialiștilor în domeniul consilierii vocaționale și de furnizarea cursului de educație financiară

Asociaţia „INIMI DE GORJENI” a fost înfiinţată în anul 2007 având drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor defavorizate socio-economic, atragerea atenţiei opiniei publice asupra problemelor semenilor lor şi încurajarea colaborării între sectorul instituţional public şi societatea civilă. Asociaţia implementează mai multe programe sociale precum: ,,Şcoala Pentru Toți”, ,,Şansa la Viaţă”, ,,Ajutoare de Urgență”, ,,Dacă crezi şi speri, Moş Crăciun vine la tine!” ,,Acţiuni Comunitare” etc.. Fondurile asociatiei provin din cotizațiile membrilor fondatori, sponsorizări și accesrea unor granturi pentru proiecte de educație, asistență socială, sănătate.

Descarca Comunicat INIMI DE GORJENI