Achizitii publice

Achizitie „Legume şi fructe pentru perioada ianuarie – februarie 2021”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă „ în data de 07.01.2021, ora 12.00

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
– „Legume şi fructe pentru perioada ianuarie – februarie 2021”,
cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă „
în data de 07.01.2021, ora 12.00 conform anunț SEAP nr. ADV 1192396 din
05.01.2021.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 07.01.2021 ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Legume fructe – DGASPC Gorj”

Valoarea estimată :
„Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu
coajă
– 18.792,10 lei fără TVA pentru perioada ianuarie – februarie 2021

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca caiet sarcini leg fr ian febr 2021

Descarca formulare leg fructe ian febr 2021