Achizitii publice

Achizitie ”Servicii de reparaţii şi de întreţinere echipament informatic(copiatoare, calculatoare, imprimante)” ,grupa cod CPV 50312000-5 , pentru unităţile de asistenţă socială din subordinea DGASPC Gorj, în data de 11.02.2021 , conform anunț SEAP ADV1196249/05.02.2021.

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze ”Servicii de reparaţii şi de
întreţinere echipament informatic(copiatoare, calculatoare, imprimante)”
,grupa cod CPV 50312000-5 , pentru unităţile de asistenţă socială din
subordinea DGASPC Gorj, în data de 11.02.2021 , conform anunț SEAP
ADV1196249/05.02.2021.
Valoarea estimată totală pentru perioada februarie 2021- aprilie:
9.560,00 lei fără TVA.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată
pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice”- „Achiziții
publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 11.02.2021, ora 09:00 , sub
denumirea Servicii de reparaţii şi de întreţinere echipament
informatic- DGASPC Gorj.

Descarca formulare

Descarca caiet sarcini