Fără categorie

Consultare publica privind Proiectul Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2021-2027 si Proiectul Planului operaţional pentru implementarea Strategiei Judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2021-2027

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională ,HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială, Legea asistenței nr.292/2011 actualizată, inițiază consultarea publică privind

·       Proiectul Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2021-2027

·      Proiectul Planului operaţional pentru implementarea Strategiei Judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2021-2027

Observațiile și propunerile privind  Proiectul Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2021-2027 și Proiectului Planului operaţional pentru implementarea Strategiei Judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Gorj pentru perioada 2021-2027, pot fi transmise pe adresa: office@dgaspcgorj.ro în atenția Biroului Strategii, Programe, Proiecte.

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului

Descarca PLAN OPERATIONALE 2021-2027

Descarca STRATEGIE 2021-2025