Achizitii publice

Achiziție „Proiectare lucrări ”Reabilitare sistem de încălzire la Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bîlteni” , în oraș Tg Jiu, str. Dumbrava, nr. 34, județul Gorj, cod CPV: 71242000-6 Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor, în data de 30.09.2021 ora 12:30 conform anunț SEAP nr. ADV1240455.

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze „Proiectare lucrări
”Reabilitare sistem de încălzire la Complexul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bîlteni” , în oraș Tg Jiu,
str. Dumbrava, nr. 34, județul Gorj, cod CPV: 71242000-6 Pregătire de
proiecte şi proiectare, estimare a costurilor, în data de 30.09.2021
ora 12:30 conform anunț SEAP nr. ADV1240455.

Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.

Oferta se va posta în SEAP până în data de 30.09.2021 ora 12.00
inclusiv, sub denumirea:
” Proiectare: Reabilitare sistem de încălzire la CRRNA Bîlteni”

Valoarea estimată: 67.200,00 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie