Achizitii publice

Achizitie LOT 1 „Ferestre din PVC” – cod CPV 44221000-5 „Ferestre, uşi şi articole conexe” pentru CSCCNS Tg Jiu în data de 07.10.2021, ora 12.00 conform anunț SEAP nr. ADV. 1243639 din 05.10.2021.

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze următoarele:

LOT 1 „Ferestre din PVC” – cod CPV 44221000-5 „Ferestre, uşi şi
articole conexe” pentru CSCCNS Tg Jiu

în data de 07.10.2021, ora 12.00 conform anunț SEAP nr. ADV. 1243639
din 05.10.2021.

Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice” și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.

Oferta se va posta în SEAP până în data de 07.10.2021 ora 11.00
inclusiv, sub denumirea „Ferestre din PVC CSCCNS Tg Jiu”

Valoarea estimată pentru:

LOT 1 „Ferestre din PVC” – cod CPV 44221000-5 „Ferestre, uşi şi articole
conexe” pentru CSCCNS Tg Jiu = 21.008,40 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie