Achizitii publice

Achiziție ”materiale de construcții”, necesare pentru întreținerea și funcționarea CIA DOBRIȚA, din subordinea DGASPC Gorj cod CPV 44100000-1 în data de 24.11.2021

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
”materiale de construcții”, necesare pentru întreținerea și funcționarea CIA DOBRIȚA, din subordinea DGASPC Gorj cod CPV 44100000-1
în data de 24.11.2021,INCLUSIV conform anunț SEAP nr. ADV 1256525 din 19.11.2021.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” – „Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 24.11.2021 inclusiv, sub denumirea „materiale de constructii LOT 1/ LOT 2”

Valoarea estimată :

Valoarea estimata 1.826,00 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca Caiet de sarcini