Achizitii publice

Achizitie „Sistem de încalzire la Centrul de zi pentru copii aflati în situații de risc de separare de patrinti Valea Gilortului- CSCCD Novaci- elaborare documentatie tehnico-economica” cod CPV : 71321200-6 în data de 19.09.2019, ora 12.30

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze :

„Sistem de încalzire la Centrul de zi pentru copii aflati în situații de
risc de separare de patrinti Valea Gilortului- CSCCD Novaci- elaborare
documentatie tehnico-economica” cod CPV : 71321200-6
în data de 19.09.2019, ora 12.30 conform anunț SICAP nr.: ADV
1102324/12.09.2019.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată,
publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” –
„Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Data limita depunere oferte in SEAP : 19.09.2019, ora 12.00 inclusiv,
sub denumirea „PROIECTARE SISTEM DE INCALZIRE – CSCCD NOVACI- DGASPC
Gorj”
Valoarea estimată 6.050,42 lei fără TVA
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie