Achizitii publice

Achizitie ”Motorina euro 5 pentru încălzit in regim de scutire de la plata accizelor cod CPV 09134200-9”

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze :

”Motorina euro 5 pentru încălzit in regim de scutire de la plata accizelor cod CPV 09134200-9”

în data de 09.10.2019, ora 15:00, conform anunț SEAP nr.: SCN 1053992/25.09.2019, documentația de atribuire: DF 1063398/20.09.2019.

Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația, publicată în SEAP în secţiunea „ANUNȚURI DE PARTICIPARE SIMPLIFICATE”.

Oferta se va posta în SEAP până în data de 09.10.2019, ORA 15:00.

Valoarea maximă totală estimată pentru întreaga durată a acordului – cadru pentru motorina euro 5 pentru încălzit in regim de scutire de la plata accizelor CPV 09134200-9 este de: 244.500,00 lei fără TVA.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.