Achizitii publice

Anunt licitație publică cu strigare pentru vânzarea unui apartament, cu 2(doua) camere de locuit și dependințe cu suprafața utilă de 50,51 mp

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului – Gorj Tg-Jiu, strada Siretului ,nr 24, jud. Gorj, Tel. :  0742266898  E-mail : achizitiipublice.tehnic@dgaspc.ro, persoana de contact : Afrim Delia,organizeaza licitație publică cu strigare pentru  vânzarea unui apartament, cu 2(doua) camere de locuit și dependințe cu suprafața utilă de 50,51 mp, balcon cu suprafața de 3,67 mp, aria totală – 54,18 mp, situat in Tg Jiu, str.22 DECEMBRIE 1989, bl. 22, sc.2, et.1, ap.4, judetul Gorj. Părți comune ale blocului: hol intrare în scară, casa scării, hol acces palier pe nivel. Cote teren : 11 mp. Identificare cadastrală: 1009/2;4.
Prețul de pornire: 236.300,00 lei echivalentul a 49.600 Euro, fără TVA.
Pasul/saltul de licitare: 1% din prețul de pornire, respectiv 2.363,00 lei.
Garanția de participare la licitație: 11.815,00 lei (5% din prețul de pornire)
Informații privind documentația de atribuire:
-documentația de atribuire se poate ridica cu titlu gratuit de la sediul DGASPC Gorj ,Tg-Jiu, strada Siretului, nr. 24 , jud. Gorj, România,Biroul de achizitii publice, tehnic si de patrimoniu, camera 33 sau se poate descarca de pe site: www.dgaspcgorj.ro,  sectiunea Achizitii.
-denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorității contractante de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: DGASPC Gorj, Biroul de achizitii publice, tehnic si de patrimoniu, camera 33.
– data-limită pentru solicitarea clarificărilor: pana pe data de 10.10.2019 inclusiv, ora 16:00.
-vizionarea imobilului de către ofertanții interesați, înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în perioada 07.10.-09.10.2019;
Informații privind ofertele:
– data-limită de depunere a ofertelor: în plic închis și sigilat,până la data de 28.10.2019 ora 15.00;
– adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul DGASPC Gorj, din municipiul Târgu-Jiu, str. Siretului, nr.24, etajul 1, camera 34- Registratura;
Data si locul la care se va desfăsura ședința publică de deschidere și desfășurare a licitației publice: la sediul DGASPC Gorj, din municipiul Târgu-Jiu, str. Siretului, nr.24, etajul 2, sala de sedinte-camera 48, în data de 29.10.2019 ora 12.00.

Descarca documentatie