Comunicate de presaFără categorie

Sprijin pentru victimele violenței domestice

Proiectul ,,VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Prioritatea de investiție 9ii, Apel:POCU/465/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

          Lider de proiect: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

          Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.

Descarca integral