Achizitii publice

Achizitie „Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă pentru perioada septembrie – octombrie 2021, în data de 10.08.2021, ora 12.00

DGASPC Gorj intenționează să achiziționeze
„Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă
pentru perioada septembrie – octombrie 2021, în data de 10.08.2021, ora 12.00 conform anunț SEAP nr. ADV 1231113 din 05.08.2021.
Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul DGASPC Gorj în secţiunea „Informații publice” – „Achiziții publice”și în SEAP în secţiunea „PUBLICITATE ANUNȚURI”.
Oferta se va posta în SEAP până în data de 10.08.2021 ora 11.00 inclusiv, sub denumirea „Legume fructe – DGASPC Gorj”

Valoarea estimată :
„Legume şi fructe”, cod CPV„03220000-9” – Legume, fructe şi fructe cu coajă
– 20.750,00 lei fără TVA pentru perioada septembrie – octombrie 2021

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0749/071817.

Descarca documentatie