Anunturi Concurs

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul organizat în data de 10.08.2021, ora 10.00 pentru ocuparea unui post vacant corespunzător unei funcţii contractuale de execuţie de medic specialist la Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg.Jiu